Medi ambient

Imatge

Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat 

El Fòrum és un parc que ha fet de la sostenibilitat una nova manera de treballar. És per això que treballem en tots els aspectes ambientals sobre els que tenim influència per prevenir/reduir l’impacte generat per l’activitat:  

left
Imatge
platja
Estalvi energètic
  • Realitzem auditories energètiques periòdiques per tal de seguir tenint línies de treball en l’optimització de consums, amb accions concretes com l’electrificació de la flota del personal del Fòrum o ajustar la potència perquè el promotor no necessiti generadors externs de combustible fòssil.
  • Fem ús de l’aigua freàtica no potable per les barres dels locals de restauració, estalviant una mitjana anual de 60.000 litres d’aigua potable de xarxa els últims 5 anys.
  • Es realitza un control setmanal dels comptadors elèctrics i dels punts de subministrament d’aigua repartits pel Parc per tal d’evitar fuites o consums ineficients, tant durant els esdeveniments com en repòs.
right
Imatge
Residus
  • En els nostres esdeveniments facilitem una bateria de contenidors diferenciats segons les fraccions a recollir i ubicats arreu del Parc. Aquesta bateria de contenidors es centralitza en un únic punt d’emmagatzematge, el qual està fiscalitzat pel personal de seguretat i de neteja, evitant així el creuament de fraccions i la generació massiva de la fracció rebuig. Gràcies a aquesta operativa s’ha aconseguit reciclar més del 50% de tots els residus generats en els esdeveniments del Fòrum en els darrers anys (53,45% al 2021).
  • Per avaluar el percentatge de recollida selectiva, la recollida i gestió dels residus es realitza per part d’un gestor autoritzat, el qual ens facilita totes les evidències en relació a la seva eliminació. Per valorar la part operativa, es realitzen auditories ambientals específiques del servei de neteja i recollida de residus en aquells esdeveniments més significatius. Gràcies a això podem establir objectius i indicadors de seguiment per continuar treballant.
  • En els darrers anys hem treballat en un procediment intern que facilita la reparació / reutilització de materials sense ús, per tal de prevenir la generació de residus. Seguint aquest procediment, al Fòrum s’han pogut reaprofitar bancs de formigó, pedres decoratives o camisetes per la fundació Boscana, a l’Escola La Mar i a l’Associació Jardins d'Emma, o metres d’estructura de fusta i cablejat de l’antic Bosc Urbà pel Zoo.
left
Imatge
Mobilitat i Accessibilitat

Per fomentar l’ús de transports públics o alternatius menys contaminats, es realitzen varies accions per facilitar l’accés al Fòrum: facilitar informació a la web de com arribar al parc amb transport públic o amb la compra d’entrades, col·locar aparcaments de bicicletes, sol·licitar punts de Bus-llançadora, realitzar convenis amb TMB per ampliar l’horari del Tram, etc.

right
Imatge
Contaminació acústica

Donat l’afectació que tenen aquests esdeveniments cap a l’entorn, en tots ells es demanen projectes i limitadors acústics, així com la realització de mesuraments en les proves de so. A més a més, s’ha instal·lat recentment un SAM per poder realitzar mesuraments en continu.